Contact

Het kernoverleg zelfsturing Slenaken bestaat uit de volgende leden:

Henk van Empel, voorzitter
Kerkdelstraat 6, 6277 NK Slenaken
Bereikbaar op: 043 - 4573557

Diane Loomans-Linckens, penningmeester
Waterstraat 1, 6277 NH Slenaken
Bereikbaar op: 043 - 4573377

Francois Kool, bestuurslid
Dorpsstraat 25, 6277 NC Slenaken
Bereikbaar op: 043 - 4573347

Will Geraedts, bestuurslid
Dorpsstraat 46 6277 NE Slenaken
043 - 4553989

Guil Lemmerlijn, werkgroep sociale domein
Waterstraat 4 6277NH Slenaken
043 - 4573228

Piet Doveren, werkgroep communicatie en werkgroep fysieke domein 
Engelsdalstraat 25 6277NG Slenaken
043 - 3062725

Paul van Schevikhoven, werkgroep communicatie
Dorpsstraat 11 6277NC Slenaken
043 - 3110524

Wieneke Linnemans, notuliste
Dorpsstraat 11 6277NC Slenaken
043 - 3110524


 
 
Ons Slenaken, een initiatiefgroep zelfsturing voor een leefbaar en beter Slenaken